Ouachita County Arkansas Court

Circuit Courts
District Courts

Circuit Courts in Ouachita County

Ouachita County Circuit Court

145 Jefferson St SW, Camden, AR 71701
Phone: 870-837-2230
Fax: 870-837-2252

District Courts in Ouachita County

Ouachita County District Court – Bearden

PO Box 134, Bearden, AR 71720
Phone: 870-687-2204
Fax: 870-687-3555

Ouachita County District Court – Camden

213 Madison St, Camden, AR 71701
Phone: 870-836-0331
Fax: 870-837-5530

Ouachita County District Court – Chidester

118 Willow St, PO Box 26, Chidester, AR 71726
Phone: 870-685-2906
Fax: 870-685-2876

Ouachita County District Court – East Camden

PO Box 994, Camden, AR 71711
Phone: 870-574-2900
Fax: 870-574-2905

Ouachita County District Court – Stephens

PO Box 8, Stephens, AR 71764
Phone: 870-786-5818
Fax: 870-786-5749