Newton County Arkansas Court

Circuit Courts
District Courts

Circuit Courts in Newton County

Newton County Circuit Court

PO Box 410, Jasper, AR 72641
Phone: 870-446-5125
Fax: 870-446-5755

District Courts in Newton County

Newton County District Court

PO Box 550, Jasper, AR 72641
Phone: 870-446-5335
Fax: 870-446-2234